DISCLAIMER 

Deze overdracht is vertrouwelijk en bedoeld voor de personen of organisatie aan wie deze is gericht. Het kan bevoorrechte en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te kopiëren, verspreiden of gebruiken. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.

PRIVACY STATEMENT

Kumpany respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen wij beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere wettelijke privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijn wij hanteren.

VERWERKING EN DOEL

Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van uw activatie opdracht. In veel gevallen  gaat het dan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer deelnemer, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam en bankgegevens indien dit noodzakelijk is voor het factureren van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant.  Bij dat laatste kunt u denken aan een noodsituatie bij een live-activatie waar direct handelen noodzakelijk is.

Om deze overeenkomst uit te voeren hebben wij deze persoonsgegevens nodig, om de activatie opdracht goed uit te kunnen voeren.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en en tot 7 jaar daarna omdat de Belastingdienst deze eis aan ons stelt.

Wij werken samen met partners en toeleveranciers die wij inhuren om de activatie opdracht uit te voeren. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de (deel)opdracht en om u op maat te informeren. Al onze partners dienen aan de AVG wetgeving te voldoen.  Mochten wij onverhoopt samenwerken met partners die buiten de EU vallen dan vragen wij altijd uw toestemming voor betreffende partner over uw persoonsgegevens mogen beschikken.

SITES VAN DERDEN

Onze website is voorzien van links naar derde partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites dan de onze.  De geldt ook voor de social media buttons op onze website.   Betreffende derde partijen en sites kunnen een ander privacy beleid hebben waar wij geen invloed op hebben.   Het klikken op buttons en links met derde partijen valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.  Dit privacy statement geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden zoals hierboven omschreven. Mocht u bankgegevens aan ons verstrekken dan kunnen wij voor de uitvoering van de betaling deze aan derden verstrekken. Ook deze derde partijen zijn verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

CONTACT 

Via het email adres info@kumpany.nl kunt u contact met ons opnemen en vragen stellen. Door dit email adres te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het sturen van gerichte informatie of het maken van een afspraak. Hiervoor gebruiken wij uw naam, email adres en/of telefoonnummer. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze gegevens tot zekerstelling van de juiste beantwoording van uw vragen met een maximale bewaringstermijn van zes maanden voor de follow-up van een vraag.

GEVOELIGE INFORMATIE 

Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (als zijnde zaken betreffende privé onderwerpen, etniciteit en gezondheid) zoveel mogelijk verwijderen uit vragen, klachten of andere zaken. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een activatie en dan alleen met uw toestemming.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies.  Deze gebruiken wij om onze website beter te laten functioneren.  Mochten wij op onze website om uw gegevens vragen dan is dat uitsluitend om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich ergens voor aanmeldt.  Deze gegevens gebruiken wij alleen voor die reden en worden niet gedeeld met derden.  Het gaat om de volgende gegevens: de gebruikte browser, het tijdstip en duur van bezoek, bezochte pagina’s en foutmeldingen.  U kunt de cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: www.kumpany.nl

Your current state: Allow all cookies. 

Change your consent  |  Withdraw your consent


Cookie declaration last updated on 04/03/2019 by Cookiebot

Necessary (1) 

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

NameProviderPurposeExpiryType__cfduidkumpany.nlUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.1 yearHTTP Cookie

Statistics (5) 

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

NameProviderPurposeExpiryType_gakumpany.nlRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP Cookie_gatkumpany.nlUsed by Google Analytics to throttle request rate1 dayHTTP Cookie_gidkumpany.nlRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dayHTTP Cookiecollectgoogle-analytics.comUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.SessionPixel Trackervuidvimeo.comCollects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.2 yearsHTTP Cookie

Marketing (19) 

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

NameProviderPurposeExpiryType__atuvckumpany.nlUpdates the counter of a website's social sharing features.13 monthsHTTP Cookie__atuvskumpany.nlEnsures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis.1 dayHTTP Cookie_at.cwwkumpany.nlUsed by the social sharing platform AddThisPersistentHTML Local Storageat-randkumpany.nlUsed by the social sharing platform AddThisPersistentHTML Local StorageGPSyoutube.comRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.1 dayHTTP CookieIDEdoubleclick.netUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 yearHTTP Cookielocaddthis.comGeolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level).13 monthsHTTP CookiePREFyoutube.comRegisters a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.8 monthsHTTP Cookietest_cookiedoubleclick.netUsed to check if the user's browser supports cookies.1 dayHTTP Cookieuvcaddthis.comDetects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user.13 monthsHTTP CookieVISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 daysHTTP Cookiextcaddthis.comRegisters the user's sharing of content via social media.13 monthsHTTP CookieYSCyoutube.comRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookieyt-remote-cast-installedyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-connected-devicesyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storageyt-remote-device-idyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storageyt-remote-fast-check-periodyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-session-appyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storageyt-remote-session-nameyoutube.comStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS 

Als u vragen hebt of wenst te weten welke persoonsgegevens wij van u tot onze beschikking hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.  U heeft de volgende rechten :

  • Uitleg over de persoonsgegevens en wat wij ermee doen;

  • Inzage in uw persoonsgegevens;

  • Corrigeren van foutieve persoonsgegevens;

  • Verwijderen van verouderde gegevens;

  • Intrekken van toestemming;

  • Bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens;

  • Bezwaar maken tegen overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;

  • Indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij niet goed met uw persoonsgegevens zijn omgegaan.

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.  Het Statement kan van tijd tot tijd worden aangepast.

CONTACTPERSOON

Kumpany B.V.
Jan Paul de Wildt
Danzigerkade 13c
1013AP Amsterdam